"BANGON: Antolohiya ng mga Dulang Mapanghimagsik" ni Glecy C. Atienza, Bienvinido L. Lumbera, at Galileo S. Zafra

Mula sa Paunang Salita:

"Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Sentenaryo ng Rebolusyong 1896, naisipan naming magsagawa ng isang proyektong magsasalin ng ningning ng diwa ng rebolusyon sa kasalukuyang panahon. At ang pagisisnop ng karanasan ng mga grupong pandulaan na nakisangkot at patuloy na nakikisangkot sa pagsusulong ng tunay na pagbabago sa lipunan na inakala naming mainam na proyekto para sa gayong layunin."

"Ang antolohiyang ito ay patunay lamang na ang diwa ng rebolusyon at paghihimagsik ay patuloy paring pumipintig sa iba't ibang anyo ng madulang pamamahayag. Patuloy pa rin ang pagkilos para ibangon ang isang tunay na malaya at makatarungang lipunan para sa lahat."

Ricky Lee's "Si Amapola sa 65 na Kabanata"

"Lahat tayo hati, di nga lang nakakalipad ang iba."

From the back cover:

"Aswang ka ba?

Narinig mo na ba ang alamat ng bakla?

May pag-asa pa ba ang Pilipinas?"

Eleksyon, 2010. Isang baklang impersonator, si Amapola, ang naging manananggal at nakatanggap ng propesiya na siya ang itinakdang magliligtas sa Pilipinas. Ang naghatid ng balita: si Emil, isang pulis na Noranian. Ang pasimuno ng balita: si Sepa, ang lola sa tuhod ni Amapola, na nanggaling pa sa panahon ng Kastila at may unrequited love noon kay Andres Bonifacio.
Ang ikalawang nobela ni Ricky Lee ay isang hati-hating tingin sa buhay at pag-ibig ni Amapola at ang kanyang mga mahal sa buhay, at sa buhay at pag-ibig na rin ng mga taong gusto nating pakialaman, dito sa bansang tinatawag nating Pilipinas, sa isang panahong halos humihingi tayo ng mga kababalaghan. At donuts.

Araceli Limcaco Dans

An artbook collecting some of the breathtaking work of renowned local artist Araceli Limcaco Dans.