Album ng Kabalbalan ni Kenkoy ni Tony Velasquez

Ang Album ng Kabalbalan ni Kenkoy ni Tony Velasquez ang kauna-unahang aklat­komiks na inilathala sa bansang Pilipinas. Ang "Album" na ito, na mula sa mga tinipong labas ng mga sinaunang serye ng Kenkoy "strip" sa Liwayway noong mga taong 1929-­34, ay ipinasya ni Ginoong Velasquez na isaaklat noong 1934. Inilathala muli ng Rarekomiks, Inc. 2004.