BANGON Antolohiya ng mga Dulang Mapanghimagsik nina Atienza, Lumbera, Zafra

Mapanghimagsik. Naiguhit na ng mahabang kasaysayan ng pakikibaka ng mga Pilipino ang walang-habas na paghawak ng armas upang magtanggol laban sa pananakop, pang-aapi at pagsasamantala. Nakaukit rin sa nakaraan at kasalukuyan ang iba't ibang paraan at antas ng paghihimagsik na isinagawa ng mamamayan. at ang kasaysayang ito ay matamang nakatala sa daan-daang mga dulang nagtataglay ng katangiang mapanghimagsik.